افشین فرهادپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: افشین فرهادپور

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس ناظر بیمارستان تکاب 1391/2 -
مهندس ناظر شرکت کوزو 1392/4 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک سیالات
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.03
گلپایگان 1392 - 1394
مکانیک سیالات
– کارشناسی – معدل: 15.30
تبریز 1385 - 1389