بهاره بیگلری مقدم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهاره بیگلری مقدم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی و کمک حسابدار دنیای بذ ر 1392/2 - 1392/7
کمک حسابدار و منشی صمصام ید ک 1393/2 - 1393/11
کمک حسابدار و منشی تجهیزات پزشکی 1394/2 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کاردانی – معدل: 16.80
آزاد چالوس 1388 - 1391