احمد عبدالهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد عبدالهی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار پروزه شرکت ساختمانی هوجستان 1384/6 - 1386/8
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایلرایان 1389/1 - 1392/2
تحلیلگر مالی ( صورت های مالی، بودجه و گزارشات) موسسه اعتباری توسعه 1392/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 18.80
آزاد تبریز 1386 - 1388