احمد حلاجی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد حلاجی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سراشپز رستوران 1368/10 - 1378/11
سراشپز هتل ارم 1379/12 - 1383/12
سراشپز کترینگ غدیر 1384/1 - 1386/2
سراشپز تالار کما 1387/2 - 1388/12
سراشپز کترینگ هواپیمایی هما 1389/1 - 1390/11
سراشپز کترینگ مهر 1390/6 - 1391/12
سراشپز رستوران قصرغذا 1391/12 - 1393/5
کارشناس راه اندازی رستورانها 1393/6 - 1394/3