امیر خرّم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر خرّم

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست واحدبرق فولاد نور 1392/11 -
سرپرست واحدبرق/مدیرفنی فولاد گابین 1390/3 - 1392/10
مهندس ناظر سروش نیرو 1386/6 - 1389/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 12.75
نجف آباد 1382 - 1387