شقایق پیمان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شقایق پیمان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 16.00
سوره 1389 - 1391