مهرداد اسکندری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرداد اسکندری

محل سکونت: لرستان - الیگودرز

جنسیت: مرد