الهام شیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام شیری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار فروشگاه هیواسیستم 1393/4 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری فنی وحرفه ای
– کارشناسی – معدل: 16.70
علم و فرهنگ 1392 - 1394