وحید مهدوی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید مهدوی زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد