محسن افتخاري

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن افتخاري

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد