سعید کلایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید کلایی

محل سکونت: تهران - بهارستان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس کنترول کیفی دلیجان 1393/4 - 1394/2
بازرس کنترول کیفی فولاد فراد(هفت الماس) 1393/1 - 1393/3
سرپرست انبار داریان 1392/8 - 1393/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کشی صنعتی صنعتی
– کاردانی – معدل: 12.56
امام خمینی 1387 - 1390