الهام محولاتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام محولاتی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
همکار پروژه دانشگاه صنعتی اصفهان 1390/6 - 1391/6
کارمند اداری گروه کارخامجات مقصود 1392/3 - 1393/8
کارورزی مرکز رشد 1393/11 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندس کشاورزی بیوتکنولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 19.09
صنعتی اصفهان 1389 - 1390
زیست شناسی سلول و مولکول میکروبیولوژی
– کارشناسی – معدل: 17.47
الزهرا(س) 1383 - 1387