ارمین صفایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارمین صفایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس سیستم ها انیاک 1391/3 - 1392/7
supervision NWI 1395/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر سخت افزار
– کارشناسی – معدل: 13.50
سجاد 1381 - 1385
مکاترونیک مکاترونیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.13
تهران جنوب 1387 - 1390