مجید بیاتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید بیاتی

محل سکونت: خراسان رضوی - نیشابور
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 16.00
آزاد 1388 - 1391