سیما نداف شرق

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیما نداف شرق

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد