نزاکت اقبالی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نزاکت اقبالی

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیه

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تکنولوژی شیر شیر
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
اژه 1392 - 1394