علی مقیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی مقیمی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نفت حفاری
– کارشناسی – معدل: 14.00
ازاد قوچان 1389 - 1393