اذر فاتحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اذر فاتحی

محل سکونت: کردستان - سنندج
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 15.30
کردستان 1389 - 1393