سمیرا جهانگیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیرا جهانگیری

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریزسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
آزمونگر میکروبی ازمایشگاه همکار اداره استاندارد 1392/4 - 1393/11