ریحانه حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ریحانه حسینی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر تبلیغات صاایران 1384/3 - 1391/12
کارشناس گرافیک پوراطب 1393/3 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
گرافیک گرافیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.50
الزهرا 1385 - 1390