علی قنبریان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی قنبریان

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس آزمایشگاه شرکت داروسازی ارسطو 1382/12 - 1383/12
کارشناس آزمایشگاه احسان شیمی استهبان 1385/12 - 1386/9
مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت رادیاتور سازی آرمکو 1386/9 - 1387/9
مدیر تولید سینا کاشی 1387/9 - 1388/9
سرپرست کنترل کیفیت صنایع شیمیائی کیمیاگران امروز 1388/9 - 1390/12
مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید صنایع شیمیائی کیمیاگران امروز 1390/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی محض
– کارشناسی – معدل: 13.75
اراک 1379 - 1384