مسعود رمضانی موفق

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود رمضانی موفق

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
همکاری پروژه شرک فولاد آلیاژی اصفهان 1391/1 - 1393/8
کارمند موسسه کاظمیون 1391/8 - 1392/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی متالورژی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
صنعتی امیرکبیر 1391 - 1393