عمران کمالی خواه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عمران کمالی خواه

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
متصدی تامین اجتماعی 1385/5 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی صنعتی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
ارسنجان 1391 - 1393