امان دردی صحنه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امان دردی صحنه

محل سکونت: گلستان - آق قلا

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابدار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 1391/11 - 1393/3
حسابدار ارشد نمایندگی کاشی سرامیک طوس در استان گلستان 1390/6 - 1391/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 16.84
حکیم جرجانی گرگان 1389 - 1391
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 17.00
امام علی 1386 - 1388