فایزه مقیمی تیلمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فایزه مقیمی تیلمی

محل سکونت: مازندران - ساریسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیریت داخلی/پتیبان فنی/کاربر رایانه پلیس + 10 1390/4 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی فناوری اطلاعات IT
– کارشناسی – معدل: 15.48
پیام نور 1386 - 1390