امیر رضائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر رضائی

محل سکونت: خراسان رضوی - گناباد

جنسیت: مرد