مائده حاجی ابوطالبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مائده حاجی ابوطالبی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دغتر شرکت توسعه برق ایران 1392/4 - 1394/1
کارشناس فروش شرکت لینکوتک پارس 1389/1 - 1392/12
کارمند بازرگانی شرکت پارافین ایران 1384/1 - 1387/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی فیزیک
– دیپلم – معدل: 17.25
1374 - 1379