مازیار نخکوب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مازیار نخکوب

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 14.00
کرج 1382 - 1387