سمیرا حمزه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیرا حمزه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشنناس بازرگانی سامسونگ 1387/1 - 1394/12
کارشناس بازرگانی گروه نیکان(ایران خودرو) 1394/12 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 15.30
شهریار-شهرقدس 1382 - 1386