راضیه پاکیزه خو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: راضیه پاکیزه خو

محل سکونت: فارس - زرین دشت

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت محیط محیط
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علوم پزشکی زاهدان 1392 - 1394