بهاره سیف

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهاره سیف

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بازرگانی حمل ونقل بین المللی دریادلان والا 1392/11 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 13.00
علامه طباطبایی 1388 - 1393