امیر وکیلی راد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر وکیلی راد

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 15.91
صدرا 1390 - 1394