مینا باغبانیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مینا باغبانیان

محل سکونت: زنجان - زنجان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی و حسابدار شرکت چاپ آرین 1389/4 - 1392/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.90
پیام نور 1384 - 1388