سحر پیوندچی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سحر پیوندچی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس تولید لبنیات سلطان 1394/12 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی کشاورزی
– کارشناسی – معدل: 16.47
آزاد قزوین باراجین 1389 - 1393