نعیمه طایفه اشرفیه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نعیمه طایفه اشرفیه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک جامد الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 12.83
تبریز 1379 - 1383