امیرحسین داریزین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیرحسین داریزین

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کرمان تابلو 1389/8 - 1394/2
تکنسین کانون انفورماتیک 1387/1 - 1389/9
کارشناس Linde 1395/2 - 1395/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فناوری اطلاعات IT
– کارشناسی – معدل: 19.00
تالین - استونی 1381 - 1385