اکرم علی اکبر ترمه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اکرم علی اکبر ترمه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر داخلی و حسابداری انتشارات آموزش 1380/5 - 1388/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان و ادبیت فارسی ادبیات
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.15
پیام نور تهران جنوب 1391 - 1393