لمیر عاشوری مقدم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لمیر عاشوری مقدم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد