محمد پارسایی مهر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد پارسایی مهر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Matlab