یاشار حبیبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یاشار حبیبی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
FO Engineer Huawei Technologies Ltd. 1389/2 - 1389/5
مدیر اجرایی موسسه آموزش عالی فارابی 1389/9 - 1390/10
مدیر اجرایی موسسه آموزش عالی فارابی 1393/5 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 13.36
رازی 1382 - 1387
مدیریت اجرایی مدیریت استراتژیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.61
موسسه آموزش عالی فارابی 1388 - 1390