شبنم نجم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شبنم نجم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابدار شرکت قند پارس 1385/1 - 1387/10
مسئول دفتر شرکت امداد سینا 1383/3 - 1384/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 13.50
واحد 10 1383 - 1387