مهرداد ربیعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرداد ربیعی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
خبرنگار سرویس فرهنگی خبرگزاری باشگاه خبرنگاران صدا وسیما 1384/12 - 1387/12
خبرنگار سرویس اجتماعی خبرگزاری ایبنا 1387/12 - 1388/12
کارمند اداری مالی شرکت ابزار صنعت آپادانا 1388/12 - 1390/12
کارمند مالی شزکت هواپیمایی الی گشت 1390/12 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 15.50
پیام نور 1387 - 1390