پیام علیزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیام علیزاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن اکتشاف
– کارشناسی – معدل: 14.00
تهران جنوب 1386 - 1390