فاطمه ظفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه ظفری

محل سکونت: چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 18.25
بوعلی سینا همدان 1390 - 1394