زینب ابوالفتحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زینب ابوالفتحی

محل سکونت: همدان - ملایر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی محض
– کارشناسی – معدل: 12.60
ملی ملایر 1388 - 1392