سعید محمودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید محمودی

محل سکونت: آذربایجان غربی - ماکو