ارسلان حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارسلان حیدری

محل سکونت: اصفهان - بهارستان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل کیفی و آزمایشگاه لاستیک سلزی اطلس 1386/1 - 1386/5
کنترل کیفی و آزمایشگاه آسمان بنجره 1393/8 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
– کارشناسی – معدل: 14.34
دانشگاه اصفهان واحد شهرضا 1390 - 1392