امیر احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر احمدی

محل سکونت: خوزستان - اهواز