فاطمه حسن اصفهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه حسن اصفهانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری کیسون 1392/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.05
تهران جنوب 1386 - 1389