حسن قربان زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن قربان زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 14.00
دانشگاه آزادسبزوار 1386 - 1389